Formularz cofnięcia zgód udzielonych dla Autoparts Sp. z o.o.

Jeśli chcesz cofnąć udzielone przez siebie zgody, prosimy o uzupełnienie poniższego formularza. Poniższe dane pozwolą nam zidentyfikować Ciebie w naszej bazie i zrealizować Twoje żądanie (pola zaznaczone * są obowiązkowe). W celu weryfikacji poprawności zgłoszenia możemy skontaktować się z Tobą na podany w niniejszym oświadczaniu adres email lub numer telefonu.

  * Pole obowiązkowe
  ** Wypełnij co najmniej jedno z pól: „E-mail” lub „Telefon”

  Obowiązek informacyjny

  Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, które miało miejsce przed wycofaniem zgody.

  Twój wniosek zostanie rozpatrzony niezwłocznie. Po zrealizowaniu wniosku zaprzestaniemy przetwarzać Twoje dane w celu marketingowym, w tym także w celu otrzymywania informacji marketingowych i handlowych drogą elektroniczną oraz poprzez telefon. Do momentu realizacji wniosku może się jednak zdarzyć, że otrzymasz, od nas informacje, z których zrezygnowałeś cofając zgodę.

  Jeżeli posiadamy Twoje dane na potrzeby realizacji innych celów (np. realizacji umowy, usługi, wykazania dowodów, dochodzenia roszczeń), to możemy je nadal w tych celach przetwarzać na innej podstawie prawnej.

  Administratorem Twoich danych osobowych podanym w powyższym formularzu jest: Autoparts Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-992), ul. Jagiellońska 92 wpisana do Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000031495, NIP 524-10-02-291, REGON 010701953

  Twoje dane zostaną wykorzystane w celu realizacji wniosku (podstawa prawna art. 6 ust 1 lit c  RODO) oraz w celach dowodowych na potrzeby wykazania faktów na wypadek ewentualnych roszczeń związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych; (podstawa prawna art. 6 ust 1 lit f  RODO).

  Kontakt z inspektorem ochrony danych: 
  Możesz skontaktować się z IOD Autoparts pod adresem e-mail: lukasz.lipinski@autoparts.com.pl, a także pisemnie na adres Autoparts Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-992), ul. Jagiellońska 92 z dopiskiem „IOD”;

  W związku z Twoim wnioskiem odbiorcami Twoich danych  mogą być podmioty świadczące usługi na nasze zlecenie w zakresie usług IT, usług marketingowych (agencje marketingowe), call center, Partnerzy Serwisowi Autoparts. W niezbędnym i możliwym zakresie poinformujemy także innych administratorów przetwarzających Twoje dane osobowe w oparciu o udzielone nam zgody.

  Okres przechowywania: w związku z Twoim żądaniem Twoje dane osobowe będziemy przetwarzać przez okres niezbędny do jego realizacji oraz przez czas niezbędny do realizacji celów dowodowych i wykazania faktów na wypadek ewentualnych roszczeń związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych.

  Pouczenie o prawach: poza prawem do cofnięcia zgody, masz prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych. Możesz zrealizować swoje prawa m.in. przez kontakt z IOD.

  Prawo do wniesienia sprzeciwu: masz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych w związku z celami opartymi na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu, opisanego powyżej ( w takim przypadku przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do tych danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności, lub dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

  Prawo do skargi: masz prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (od 25.05.2018 r. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uznasz, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, w tym RODO).